Tin tổng hợp

TT – Huế: Hội thảo áp dụng BIM trong thực tiễn

| 08:48 - 04/12/2017

Hội Xây dựng TT – Huế vừa tổ chức Hội thảo BIM – từ chính sách đến áp dụng thực tiễn, về việc áp dụng mô hình BIM trong các bước lập kế hoạch, thiết kế, thi công, vận hành công trình...

Áp dụng BIM trong lĩnh vực xây dựng, ngày 22/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2500/QĐ- TTg phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình, giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai. Theo kế hoạch, từ năm 2017 - 2019, đề án chuẩn bị các điều kiện cần thiết và đào tạo kỹ năng cho việc áp dụng BIM bao gồm: nâng cao nhận thức và khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp áp dụng BIM; xây dựng hành lang pháp lý để áp dụng BIM, hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan; xây dựng các hướng dẫn về BIM; xây dựng chương trình khung cho việc đào tạo các kiến thức về BIM và triển khai thực hiện đào tạo nâng cao năng lực cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp, một số Ban quản lý dự án, Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn để triển khai áp dụng BIM.

Từ năm 2018 - 2020, thực hiện việc áp dụng BIM trong thiết kế, thi công, quản lý dự án cho tối thiểu 20 công trình xây dựng mới thuộc các loại khác nhau từ cấp I trở lên thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước và các nguồn vốn khác (trên cơ sở tự nguyện); áp dụng BIM trong công tác quản lý vận hành trong quá trình sử dụng cho tối thiểu 10 công trình quan trọng, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp được đầu tư xây dựng bằng vốn nhà nước...

Tại Hội thảo đã đưa ra những kinh nghiệm áp dụng mô hình BIM trong các bước lập kế hoạch, thiết kế, thi công và vận hành công trình; xu hướng áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành thành phố thông minh...

Ông Nguyễn Đại Viên - Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh TT – Huế cho biết: BIM cung cấp cái nhìn tổng thể, rõ ràng về công trình, giúp các bên liên quan đến dự án đưa ra các quyết định phù hợp, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả công việc. Nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm nguồn nhân lực trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Có khả năng giúp giải quyết các vấn đề lãng phí, năng suất làm việc thấp và thiếu hiệu quả đang tồn tại phổ biến trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng, quản lý công trình và được đánh giá sẽ là xu hướng công nghệ chủ đạo của ngành xây dựng trong thời gian tới.

Theo BĐT Xây dựng