Tin tức

Hội thảo Ứng dụng BIM trong thiết kế, xây dựng và vận hành công trình (02-08-2016)

Hội thảo Ứng dụng BIM trong thiết kế, xây dựng và vận hành công trình (02-08-2016)

Hội thảo "Ứng dụng BIM trong thiết kế, xây dựng và vận hành công trình". (02-08-2016)