Nghiên cứu xây dựng tài liệu đào tạo phục vụ xây dựng nguồn nhân lực BIM cho ngành xây dựng Việt Nam 

Nghiên cứu xây dựng tài liệu đào tạo phục vụ xây dựng nguồn nhân lực BIM cho ngành xây dựng Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng tài liệu đào tạo phục vụ xây dựng nguồn nhân lực BIM cho ngành xây dựng Việt Nam Blog

1. Giới thiệu

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và tác động đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực xây dựng, nhiều công nghệ mới đã được phát triển và được ứng dụng vào thiết kế, thi công và quản lý công trình xây dựng. Một trong những công nghệ mới đó là việc sử dụng mô hình thông tin công trình – BIM (Building Information Model). Mô hình BIM đang phát triển và được đánh giá là xu thế công nghệ chủ đạo của ngành xây dựng.  Tỷ lệ áp dụng BIM trong ngành xây dựng ở nhiều quốc gia trên thế giới đã tăng đáng kể trong những năm qua, có thể kể đến như Mỹ, Anh, Pháp, Phần Lan, Singapore... qua đó đã đúc kết nhiều kinh nghiệm có giá trị cho Việt Nam.

Tại Việt Nam, BIM đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ Chính phủ, các doanh nghiệp và cộng đồng học thuật. Về phía doanh nghiệp, nắm bắt được xu thế ứng dụng các công nghệ đột phá nói chung và BIM nói riêng để nâng cao hiệu quả thiết kế, xây dựng, và quản lý công trình, BIM đã được triển khai ở các công trình có thiết kế và hệ thống kỹ thuật phức tạp trong đó có cả các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tư nhân hoặc đầu tư nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp đã vượt qua các rào cản ban đầu để triển khai BIM, tuy nhiên thiếu nhân lực được đào tạo về BIM được xác định là một trở ngại lớn để có thể tận dụng hết lợi ích mà BIM mang lại.

Việc áp dụng mô hình BIM đòi hỏi phải phát triển các kỹ năng quản lý và kỹ thuật chuyên sâu để đáp ứng những thay đổi của tiến trình thực hiện dự án với BIM.

 

Hình 1. Bốn thành phần chính để triển khai BIM thành công, theo EU BIM Handbook [1]

Một trong những rào cản lớn nhất trong việc áp dụng BIM đó là việc xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo, xây dựng kỹ năng ban đầu và quản lý thay đổi công nghệ. Ngày 11/10/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1056/QĐ-BXD [2] về việc công bố chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm để các cơ quan, tổ chức có liên quan sử dụng trong quá trình thực hiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các nội dung theo chuyên đề về BIM.

Để cung cấp nguồn nhân lực BIM cho các doanh nghiệp đòi hỏi sự hợp tác đến từ các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học, nghiên cứu, giảng dạy và cơ sở đào tạo tìm ra giải pháp cho việc đào tạo nguồn nhân lực BIM Việt Nam một cách hiệu quả nhất. Đáp ứng nhu cầu đó, xây dựng tài liệu áp dụng BIM cần phải được nhanh chóng xây dựng và phổ biến rộng rãi, đưa vào áp dụng trong các chương trình đào tạo để cung cấp kịp thời nguồn nhân lực BIM cho thị trường. Thông qua việc nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm của các nước trên thế giới, tổng kết thực tiễn áp dụng BIM ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, nhóm tác giả đã hoàn thành bộ tài liệu đào tạo để phục vụ công tác đào tạo, phổ biến kiến thức về BIM. Tuy nhiên, cần có tài liệu đào tạo chi tiết được sử dụng một cách thống nhất để xây dựng nguồn nhân lực trên quy mô lớn.

2. Cách tiếp cận

Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về cách thức tổ chức và nội dung tài liệu đào tạo áp dụng BIM, kết hợp với việc phân tích thực trạng triển khai tại Việt Nam, thông qua các phương pháp nghiên cứu tổng hợp - phân tích, khảo sát, nghiên cứu định tính và định lượng để đánh giá và nghiên cứu làm cơ sở cho việc xây dựng Tài liệu đào tạo BIM phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đồng thời, thông qua triển khai đào tạo thực nghiệm cho các đơn vị, các đối tượng khác nhau nhằm đánh giá các cách thức tổ chức và nội dung tài liệu để đánh giá tính thực tiễn, tiếp thu các góp ý để hoàn thiện bộ tài liệu.

3. Thực trạng đào tạo BIM trên thế giới

Hiện nay, các trường đại học trên toàn thế giới đang đẩy mạnh việc ứng dụng BIM trong chương trình đào tạo, trong đó phổ biến nhất là việc tích hợp BIM vào chương trình đào tạo chính quy. Ngoài ra, một số đơn vị, tổ chức cũng đã và đang thực hiện các chương trình đào tạo mới chuyên sâu về BIM. Đây có thể được coi là xu hướng tất yếu do những ưu điểm và lợi ích mà BIM đem lại.

            Các chương trình đào tạo chính quy

Các chương trình đào tạo chính quy hiện nay thường bắt đầu bằng việc sử dụng công cụ thủ công trong 2 năm đầu trong trường đại học và sau đó chương trình đào tạo BIM có thể thay thế hoàn toàn chương trình đào tạo 2D như hiện nay. Với mô hình BIM 3D học viên có thể tạo ra các công trình có hình dạng chính xác so với ý tưởng, hiểu biết sâu sắc hơn về các bộ phận của công trình do trong khi xây dựng mô hình BIM các thông tin sẽ cần được bổ sung chi tiết trong mô hình.

Tại Mỹ, ngoài Viện Công nghệ Georgia đã có những nghiên cứu về BIM ngay từ những năm 90, hầu hết các trường Đại học ở Hoa Kỳ bắt đầu đưa BIM vào từ năm 2003. Ngày nay, các trường Penn State, Công nghệ Georgia, Nam California, Montana State và trường Wyoming được coi là những trường dẫn đầu trong việc đào tạo BIM.

Nội dung đào tạo BIM thường được đào tạo theo hình thức 1 khoá học, học kèm vào các môn thành phần và các khoá đào tạo từ xa. Các chương trình này có thời lượng trung bình từ 3 tháng - 1 năm. Sau mỗi khoá học, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá học.

Bảng 1. Một số chương trình đào tạo BIM trong các trường đại học tại Mỹ [3]

Trường Đại học

Mã khóa học

Tên khóa học

Đại học Arkansas

CNMG 2318

Mô hình thông tin công trình

Học Viện Công Nghệ Georgia

ARC 1300P

Mô hình thông tin công trình cho quản lý xây dựng

Đại học Stanford

CEE 110/210

Mô hình thông tin công trình

Đại học John Brown

CM 1223

Kỹ năng phối hợp trong đồ họa

Đại học Washington

CM 414

Xây dựng trực quan

Đại học Nam California

CM 470

BIM và thực hành

Đại học bang Pennsylvania

AE 597G

Kế hoạch thực hiện mô hình hóa thông tin công trình

Đại học Purdue

CGT 46000

BIM cho công trình thương mại

Đại học Philadelphia

MCM 602

Mô hình thông tin công trình

Đại học bang Montana

ECIV 309

BIM trong ngành xây dựng

Đại học bang California

CM 4

Đồ họa xây dựng

Trong khi đó, Vương quốc Anh cũng đẩy mạnh việc đào tạo BIM trong các trường đại học để có nguồn nhân lực tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Nhiều cơ sở giáo dục đã đưa BIM vào chương trình giảng dạy, trong đó có những đại học hàng đầu như LEEDS, Oxford, Cambridge… Các khoá học này không chỉ tổ chức trên lớp mà còn tổ chức trên các nền tảng online, giúp học viên có thể chủ động thời gian tham gia.

Bảng 2. Một số chương trình đào tạo BIM trong các trường Đại học tại Anh

Tên trường Đại học

Tên chương trình

Thời lượng / phương thức học

Hình thức thực hiện

Westminster

Quản lý thông tin công trình

1 năm (toàn thời gian)

Chỉ đào tạo trong trường

Middlesex

Quản lý BIM

1 năm (toàn thời gian); 2 năm (bán thời gian)

Chỉ đào tạo từ xa

Salford

BIM và Thiết kế tích hợp

1 năm (toàn thời gian); 2,5 năm (bán thời gian)

Đào tạo trong trường, từ xa đào tạo quốc tế

Liverpool (London)

Mô hình hóa thông tin công trình

1 năm (toàn thời gian)

Chỉ đào tạo trong trường

Tây England

BIM trong thiết kế, thi công và vận hành

1 năm (toàn thời gian); 2 đến 3 năm (bán thời gian)

Chỉ đào tạo trong trường

Northumbia

Quàn lý thiết kế công trình và BIM

3 năm

Chỉ đào tạo từ xa

Nam Wales

BIM và sự bền vững

1 năm (toàn thời gian); 3 năm (bán thời gian)

Chỉ đào tạo trong trường

 

Các trường thường kết hợp BIM vào chương trình giảng dạy ngành xây dựng bằng cách xây dựng các khóa học BIM độc lập hoặc cập nhật bổ sung các nội dung BIM vào các khóa học hiện tại. Khi kết hợp sử dụng cả hai phương pháp này, ta sẽ có được hiệu quả đào tạo tốt nhất, trong đó sinh viên có thể tìm hiểu và chuẩn bị về các khái niệm và kỹ năng BIM tổng quát trong một khóa học cơ bản sau đó nâng cao các kỹ năng chi tiết trong các mô-đun tiếp theo.

            Các chương trình đào tạo bồi dưỡng, nâng cao nhận thức

Ngoài các chương trình đào tạo của các trường đại học, tại Mỹ, chương trình của Hiệp hội nhà thầu AGC được tổ chức nhắm đến các đối tượng là các đơn vị, công ty đang có nhu cầu triển khai BIM. Sau khoá đào tạo, học viên có thể được tham gia thi chứng chỉ hoàn thành khoá học. Chứng chỉ có hiệu lực trong vòng 3 năm và được coi là chứng chỉ rất có giá trị, chứng nhận năng lực BIM của một cá nhân. [4]

Tại Vương quốc Anh, trường NorthUmbria còn đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao nhận thức cho các bên với khóa học Virtual Project. Đây là một khóa học 3 ngày, truyền tải những nguyên lý chính của BIM cho các đối tượng kể cả không có chuyên môn về xây dựng. Trường còn tiên phong kết hợp với đơn vị làm chuyên môn là Công ty Thiết kế Kiến trúc Ryder để lập ra Học viện BIM cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn chuyên sâu trên toàn thế giới.

Các chương trình này chủ yếu nhắm đến nhân viên và các công ty đang có nhu cầu triển khai BIM. Vì vậy các khoá học chủ yếu được xây dựng trong thời gian ngắn (3-5 ngày). Các khoá học thường có các nội dung liên quan đến thảo luận, trao đổi nên hình thức đào tạo trực tiếp hiện vẫn được ưu tiên so với hình thức đào tạo online.

4. Thực trạng đào tạo áp dụng BIM tại Việt Nam

Hiện nay, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đều tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu và triển khai đào tạo BIM cho sinh viên cũng như các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Số lượng sinh viên làm đồ án có áp dụng BIM ngày càng trở nên phổ biến. Tiêu biểu có thể kể đến các trường nằm trong khối Diễn đàn BIM học thuật (BAF) bao gồm một số trường có thể kể đến như: Trường Đại học Xây dựng, Kiến trúc Hà Nội, Công nghệ Giao thông vận tải, trường Trung cấp Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh…

Về phía doanh nghiệp, các đơn vị có đào tạo BIM, để có thể thực hiện phân tích rõ thực trạng đào tạo BIM, sẽ tiến hành thực hiện việc xem xét thực trạng đào tạo theo 02 giai đoạn. Một là giai đoạn trước khi có “Quyết định số 2500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình” (gọi tắt là Đề án BIM) và giai đoạn sau khi có đề án BIM:

-   Trước khi có Đề án BIM

+ Chủ yếu đào tạo các công cụ phần mềm.

+ Chưa có hệ thống bài giảng được chuẩn hóa, chủ yếu đào tạo nội bộ.

+ Số lượng các chuyên gia và trung tâm đào tạo chuyên nghiệp còn rất hạn chế.

-   Giai đoạn sau khi có Đề án BIM

+ Truyền thông về BIM được đẩy mạnh, nhiều các hội thảo, chuyên đề đào tạo được tổ chức.

+ Các hoạt động đào tạo được triển khai theo từng bước và có một lộ trình cụ thể.

+ Các khóa học về quy trình BIM ngày càng phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên các khóa học này tập trung chủ yếu đào tạo doanh nghiệp theo các yêu cầu cụ thể, chưa phổ biến rộng rãi như đào tạo về phần mềm.

Qua phân tích thực trạng đào tạo BIM tại Việt Nam, có thể nhận thấy các trường đại học cũng như các đơn vị, cơ sở đào tạo đã rất nhạy bén trong việc triển khai đào tạo BIM, có khá nhiều các chương trình đào tạo đã được xây dựng. Tuy nhiên, phần lớn các chương trình này vẫn chủ yếu là đào tạo về các công cụ BIM, còn thiếu nhiều nội dung liên quan quy trình BIM. Đồng thời, các cơ sở đào tạo cũng đã có hợp tác với các đơn vị đi trước về BIM để xây dựng các tài liệu phục vụ đào tạo, điều này vô tình khiến cho các nội dung đào tạo có sự khác biệt nhất định và không thống nhất giữa các cơ sở, từ đó mà các học viên khi triển khai thực tiễn trong các dự án BIM còn gặp phải khó khăn. Điều này đặt ra yêu cầu về một bộ tài liệu đào tạo thống nhất và phù hợp với ngành xây dựng tại Việt Nam để tạo nền tảng xây dựng đội ngũ nhân lực BIM chất lượng cho ngành. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa các đơn vị đào tạo, doanh nghiệp và cộng đồng học thuật được xem như là mục tiêu chiến lược để phát triển nguồn nhân lực BIM trong tương lai.

5. Một số bài học kinh nghiệm cho việc triển khai đào tạo BIM tại Việt Nam

            Về tổ chức đào tạo áp dụng BIM

Đào tạo BIM được phân chia thành: đào tạo đại học và đào tạo bồi dưỡng kiến thức áp dụng BIM.

-   Đào tạo dài hạn chủ yếu dành cho bậc Đại học và sau Đại học. Các môn học có thể là các môn riêng biệt, theo chương trình riêng hoặc được tích hợp vào chương trình đào tạo hiện có, có thể là môn học bắt buộc hoặc tùy chọn.

-   Đào tạo bồi dưỡng kiến thức áp dụng BIM cho các đối tượng là những người hoạt động trong ngành xây dựng.

Tổ chức đào tạo dài hạn có thể do các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp tổ chức, trong khi đào tạo bồi dưỡng kiến thức áp dụng BIM còn do các tổ chức khác (hiệp hội nhà thầu, cơ quan quản lý nhà nước,…) tổ chức.

Dựa vào đó, có thể lựa chọn các hình thức đào tạo sau đây:

  1. Đào tạo chính quy (cho sinh viên, học viên cao học): trong đó có thể được triển khai theo 2 hình thức: (i) tích hợp trong chương trình giảng dạy có sẵn, (ii) xây dựng chương trình mới với BIM là nội dung chủ đạo; ngoài ra, nhà trường cũng có thể phối hợp với các doanh nghiệp nhằm bổ sung các kiến thức thực tế phù hợp với các nhu cầu cụ thể.
  2. Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công xây dựng.

            Về phương pháp dạy và học

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần gắn lý thuyết với thực tiễn, gắn kết giữa các kiến thức khoa học, các kinh nghiệm thực tiễn và các kỹ năng thực hành.

Tăng cường áp dụng phương pháp dạy và học tích cực, các phương pháp kích thích tư duy và phương pháp tình huống, lồng ghép các phương pháp dạy và học khác nhau giúp hoạt động dạy và học sinh động, dễ hiểu và dễ áp dụng cho các tình huống tương tự trong thực tiễn.

            Về nội dung tài liệu áp dụng BIM

Ở góc độ chương trình đào tạo, thứ tự ưu tiên về các nội dung đào tạo áp dụng BIM là tương đối giống nhau giữa đào tạo chính quy trong trường đại học và đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các cá nhân, đơn vị. Các nội dung được phát triển theo hướng từ kiến thức cơ bản áp dụng BIM đến các kiến thức nâng cao áp dụng BIM và kỹ năng chuyên môn về phần mềm.

Trên cơ sở Chương trình khung tại Quyết định số 1056/QĐ-BXD, nhóm nghiên cứu đã xây dựng bộ tài liệu với các nội dung chính:

-   Kiến thức chung về Mô hình thông tin công trình (BIM)

+ Tổng quan về BIM

+ Môi trường, nền tảng và các công cụ về BIM

+ Tiêu chuẩn, hướng dẫn về BIM và triển khai BIM cho dự án

+ Xây dựng kế hoạch triển khai BIM cho đơn vị

-   Kiến thức, kỹ năng áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)

+ Ứng dụng BIM cho đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng

+ Phân tích thiết kế trên BIM

+ Mô hình liên kết và phối hợp trên nền tảng BIM

+ Mô phỏng tiến độ trên nền tảng BIM

+ Lập dự toán trên nền tảng BIM

Về việc biên soạn tài liệu, nhóm nghiên cứu đã xác định cần phải đảm bảo các yêu cầu về tính khoa học và phù hợp với đối tượng đào tạo. Các chuyên đề được biên soạn theo kết cấu mở để tạo điều kiện cho không chỉ các cơ sở đào tạo, các giảng viên có thể thường xuyên cập nhật những văn bản mới, kiến thức mới và các kinh nghiệm thực tiễn vào nội dung bài giảng mà cũng tạo điều kiện cho nhóm nghiên cứu cập nhật và bổ sung các nội dung mới theo sự phát triển của BIM trong ngành trong các phiên bản tiếp theo.

6. Đánh giá khóa học thử nghiệm

Để đánh giá sơ bộ nội dung của bộ tài liệu, Ban Chỉ đạo BIM đã triển khai một số khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ BIM cho đội ngũ giảng viên nguồn và các đơn vị là cơ quan quản lý nhà nước, qua đó khảo sát về mức độ đảm bảo các yêu cầu về kiến thức đối với các nội dung được trình bày. Trong cuộc khảo sát này, nhóm nghiên cứu đã nhận được 48 phản hồi về mức độ cần thiết của các nội dung đào tạo, kèm với đó là các đề xuất, góp ý liên quan, chi tiết như sau:

  • Đánh giá tổng quan nội dung khoá bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ có liên quan trực tiếp đến công việc hàng ngày không?

Bảng 3. Nội dung bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ có liên quan đến công việc hàng ngày của anh/chị không?

 

 

(a) Nội dung bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ có liên quan đến công việc hàng ngày của anh/chị không?

 

Kết quả cho thấy 50% số người tham gia đánh giá đều cho rằng các nội dung trong khóa đào tạo là rất cần thiết và hữu ích trong công việc hàng ngày, 45,8% đánh giá nội dung này là cần thiết, chỉ có 4,2% ý kiến cho rằng các nội dung đào tạo hơi cần thiết. Qua đây, ta thấy hầu hết các cá nhân đề đưa ra nhận định rằng các nội dung trong bộ tài liệu đào tạo là cần thiết và hữu ích trong công việc. Tuy nhiên, còn một bộ phận nhỏ đưa ra ý kiến rằng các nội dung đào tạo không quá cần thiết, điều này một phần là do BIM chưa được hoàn toàn phổ biến trong ngành cũng như chưa được bắt buộc áp dụng trong các dự án đầu tư xây dựng.

Để đánh giá về nội dung và vấn đề trình bày về các phần của bộ tài liệu đào tạo, ban tổ chức đã tiến hành khảo sát với năm cấp độ như sau (bảng 4, 5, 6):

 

 

Bảng 4. Kết quả khảo sát về các nội dung giới thiệu tổng quan về BIM

 

 

 

(a) Khái niệm về BIM được trình bày thế nào?

(b) Lợi ích và thách thức trong việc áp dụng BIM được trình bày thế nào?

(c) Lộ trình áp dụng BIM của Việt Nam được trình bày thế nào?

 

Bảng 5. Đánh giá về các nội dung về chiến lược áp dụng BIM cho đơn vị

 

 

 

(a) Tại sao Vương quốc Anh thúc đẩy áp dụng BIM được trình bày thế nào?

(b) Ví dụ về một cơ quan chính phủ Anh quốc được trình bày thế nào?

(c) Việc thử xây dựng một lộ trình và các hoạt động cần thiết cho việc áp dụng BIM cho cơ quan/đơn vị anh chị được trình bày như thế nào?

 

Bảng 6. Đánh giá về các nội dung về quản lý dự án

 

 

(a) Nội dung một về xác định thông tin cần thiết, vai trò trách nhiệm, quy ước về thông tin tài liệu và môi trường dữ liệu chung được trình bày như thế nào?

(b) Nội dung một về hồ sơ yêu cầu thông tin, chuẩn bị hồ sơ mời thầu được trình bày như thế nào?

 

 

Kết quả khảo sát cho thấy trung bình 25% số người tham gia cho rằng các nội dung được trình bày rất dễ hiểu và rõ ràng, 50% cho rằng các nội dung được trình bày rõ ràng. Vẫn còn khoảng 25% ý kiến cho rằng nội dung chưa rõ ràng lắm hoặc còn có các ý kiến đóng góp khác. Qua đó, có thể thấy rằng tài liệu đào tạo được sử dụng trong khoá học đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu tìm hiểu của học viên, nhất là các nội dung liên quan đến kỹ thuật áp dụng BIM. Tuy nhiên, theo một số góp ý, vài nội dung còn chưa được rõ ràng và đáp ứng được nhu cầu học tập của học viên. Nhóm tác giả đã tiến hành chỉnh sửa, bổ sung, chỉnh sửa nội dung tại một số phần sau:

-   Tạo lập bản vẽ thi công và chế tạo trong nhà máy

-   Thiết lập các yêu cầu của quy trình BIM khi triển khai ở cấp đơn vị

-   Nguyên tắc đo bóc khối lượng xây dựng công trình

-   ...

Qua quá trình xin ý kiến đóng góp chuyên gia về bộ tài liệu sau chỉnh sửa, bộ tài liệu đã cung cấp các kiến thức cần thiết cũng như có thể được đưa vào sử dụng cho các chương trình đào tạo tại các cơ sở đào tạo.

Đồng thời với đó, nhóm tác giả cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu và cập nhật các nội dung mới theo sát sự phát triển của BIM không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới trong các lần cập nhật tiếp theo để đảm bảo tính thực tiễn và phù hợp với điều kiện thực tế.

7. Kết luận

Trước xu thế tất yếu của BIM trong ngành và các yêu cầu thực tiễn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ triển khai áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng. Tổng hợp kinh nghiệm đào tạo từ các quốc gia đi trước và công tác đào tạo nhân lực BIM tại Việt Nam trong thời gian qua, Ban chỉ đạo BIM đã và đang nghiên cứu đề xuất bộ tài liệu thống nhất và phù hợp với điều kiện trong nước phục vụ cho công tác đào tạo nhân sự BIM phục vụ yêu cầu của thị trường.

Để đảm bảo tính thực tiễn của bộ tài liệu và các yêu cầu được đặt ra, Ban chỉ đạo BIM đã tổ chức các khóa học thử nghiệm, thông qua đó đánh giá nội các nội dung của bộ tài liệu kết hợp với xin ý kiến góp ý từ các chuyên gia, các cơ sở đào tạo. Bước đầu có thể thấy rằng tài liệu đào tạo được sử dụng trong khoá học đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu tìm hiểu của học viên, nhất là các nội dung liên quan đến kỹ thuật áp dụng BIM. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, sửa chữa, bổ sung cho phù hợp.

Nhóm tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các góp ý từ các bên liên quan để đạt được mục tiêu xây dựng bộ tài liệu này làm cơ sở trang bị các kiến thức chung, bổ sung năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng có liên quan để thực hiện áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng.

 

(Theo Tạp chí Kinh tế xây dựng số 04/2020)

  • Chia sẻ