Festival quốc tế về BIM và xây dựng số 

Festival quốc tế về BIM và xây dựng số

Festival quốc tế về BIM và xây dựng số Blog
Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 6/5 - 10/7 năm 2020 bao gồm một loạt các sự kiện cung cấp các nội dung về BIM và xây dựng số qua các bài giảng, tài liệu, bài học kinh nghiệm,… của các chuyên gia, tổ chức và cá nhân hoạt động trong ngành xây dựng đến từ khắp nơi trên thế giới.

Danh sách sự kiện và đăng ký tham gia tại: https://www.festivalofdigitalconstruction.com/welcome

  • Chia sẻ