Chuỗi sự kiện hướng tới Global BIM Summit 

Chuỗi sự kiện hướng tới Global BIM Summit

Chuỗi sự kiện hướng tới Global BIM Summit Blog

Các chính phủ trên toàn thế giới đang đẩy mạnh việc triển khai Mô hình thông tin công trình (BIM) để chuyển đổi cách thức thiết kế, xây dựng, vận hành và tích hợp cơ sở hạ tầng, thông qua đó cải thiện các hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường. Việc này được thực hiện với sự tham gia, hỗ trợ bởi nhiều bên và nhiều tổ chức khác nhau sẽ mang lại cơ hội phát triển BIM mạnh mẽ trong cả khu vực công và tư nhân.

Với bốn hội thảo được tổ chức vào các ngày 03, 04, 10 và 11 tháng 03/2021, các diễn giả sẽ trình bày về tình hình thực hiện và các sáng kiến triển khai thúc đẩy áp dụng BIM từ các quốc gia, thông qua đó đưa ra:

 • Các bài học kinh nghiệm thúc đẩy triển khai áp dụng BIM trong ngành công nghiệp nói chung và ngành xây dựng nói riêng, đối với khu vực công và cả khu vực tư nhân.
 • Phương thức nâng cao năng suất ngành xây dựng tại các quốc gia thông qua xây dựng và chuẩn hóa hệ thống tiêu chuẩn.
 • Các lợi ích kinh tế - xã hội, môi trường và các tác động của chuyển đổi số trong thiết kế, thi công và vận hành cơ sở hạ tầng quốc gia.

Đăng ký tham gia tại đây: https://zoom.us/webinar/register/WN_riotYLGtTDOTswRxAKh2lw 

Lịch trình chuỗi sự kiện:

03/03/2021 - 22:00 giờ Việt Nam 

 • 22:00 – Khai mạc – Adam Matthews, Centre for Digital Built Britain International 
 • 22:05 – BIM tại Vương quốc Anh – Fergus Harradence, Department of Business Energy & Industrial Strategy 
 • 22:20 – BIM tại Estonia – Jaan Saar, Ministry of Economic Affairs and Communications 
 • 22:35 – BIM tại Colombia – Valentina Sarmiento Buitrago, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
 • 22:50 – Hỏi đáp 
 • 23:15 – Tổng kết 

04/03/2021 - 22:00 giờ Việt Nam 

 • 22:00 – Khai mạc – Alanna Gluck, Centre for Digital Built Britain International 
 • 22:05 – BIM tại Singapore – Tai Fatt Cheng, Building & Construction Authority 
 • 22:20 – BIM tại Pháp – Souheil Soubra, EU BIM Task Group 
 • 22:35 – BIM tại Argentina – Cecilia Benjardino, Ministry of Public Works of Argentina Republic 
 • 22:50 – Hỏi đáp 
 • 23:15 – Tổng kết 

10/03/2021 - 22:00 giờ Việt Nam 

 • 22:00 – Khai mạc – Alanna Gluck, Centre for Digital Built Britain International 
 • 22:05 – BIM tại Hoa Kỳ – Roger Grant, National Institute of Building Sciences 
 • 22:20 – BIM tại Chile – Sebastián Manríquez, Planbim Corfo 
 • 22:35 – BIM tại Việt Nam – Tạ Ngọc Bình, Ban chỉ đạo BIM, Bộ Xây dựng, Việt Nam
 • 22:50 – BIM tại Cộng hòa Séc – Jaroslav Nechyba, Czech Agency for Standardization 
 • 23:05 – Hỏi đáp 
 • 23:25 – Tổng kết 

11/03/2021 - 22:00 giờ Việt Nam  

 • 22:00 – Khai mạc – Adam Matthews, Centre for Digital Built Britain International 
 • 22:05 – Cập nhật từ Văn phòng Dịch vụ Dự án của Liên Hiệp Quốc – Nigel Muñoz Oro, Latin America and the Caribbean in UNOPS 
 • 22:20 – Ủy ban châu Âu – Ilektra Papadaki, Digital Construction and Sustainable Built Environment
 • 22:35 – Cập nhật của LATAM – Carolina Soto,  Latin American Governments’ BIM Network 
 • 22:50 – Cập nhật của Ngân Hàng Phát Triển Liên Châu Mỹ – Claudia Suaznabar 
 • 23:05 – Hỏi đáp 
 • 23:20 – Tổng kết

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.globalbimsummit.org/pre-event-series/

 
 • Chia sẻ