Khảo sát về BIM trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam theo các nội dung đề án 2500 dành cho các cá nhân và đơn vị 

Khảo sát về BIM trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam theo các nội dung đề án 2500 dành cho các cá nhân và đơn vị

Khảo sát về BIM trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam theo các nội dung đề án 2500 dành cho các cá nhân và đơn vị Blog


Nhằm khảo sát, đánh giá về tình hình áp dụng BIM trong lĩnh vực xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo BIM Bộ Xây dựng xin gửi tới quý anh/chị một số câu hỏi khảo sát dưới đây.

Những thông tin được cung cấp sẽ chỉ phục vụ cho mục tiêu đề xuất hoạch định cơ chế chính sách cho việc áp dụng BIM tại Việt Nam.

Anh chị vui lòng bấm vào các đường dẫn dưới đây để tham gia cuộc khảo sát:

Các câu hỏi khảo sát dành cho cá nhân: https://bit.ly/353sMsI

Các câu hỏi khảo sát dành cho đơn vị: https://bit.ly/2QU3IvX

Trân trọng cám ơn ./.

  • Chia sẻ