Online BIM events - NR30: Scan to BIM - Đẩy nhanh quá trình mô hình hóa từ dữ liệu scan hoặc kiểm tra so sánh hiện trạng với mô hình thiết kế 
  • Tiếng Việt
ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ

Online BIM events - NR30: Scan to BIM - Đẩy nhanh quá trình mô hình hóa từ dữ liệu scan hoặc kiểm tra so sánh hiện trạng với mô hình thiết kế

Online BIM events - NR30: Scan to BIM - Đẩy nhanh quá trình mô hình hóa từ dữ liệu scan hoặc kiểm tra so sánh hiện trạng với mô hình thiết kế Blog
Sự kiện thứ 30 của chuỗi Online BIM events được tổ chức vào lúc 10h sáng ngày 16/4/2021 với chủ đề "Scan to BIM - Đẩy nhanh quá trình mô hình hóa từ dữ liệu scan hoặc kiểm tra so sánh hiện trạng với mô hình thiết kế".

Các nội dung chính:

  1. Thực trạng công trình ở Việt Nam và nhu cầu về BIM
  2. Giới thiệu qua về Laser Scan 3D
  3. Các hướng tận dụng dữ liệu Scan 3D
  4. Scan to BIM: Đẩy nhanh quá trình mô hình hoá với các công cụ, phần mềm hỗ trợ
  5.  As-built vs Design: Kiểm tra so sánh mô hình hiện trạng với mô hình thiết kế

Phù hợp với: Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị thiết kế, tư vấn, quản lý dự án.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (phiên dịch)

  • Chia sẻ