trao đổi

Thúc đẩy đào tạo, bồi dưỡng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong các trường đại học

Thúc đẩy đào tạo, bồi dưỡng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong các trường đại học

Ngày 10/09/2018, tại Viện Kinh tế xây dựng, Ban chỉ đạo BIM Bộ Xây dựng đã tổ chức buổi trao đổi về "Thúc đẩy đào tạo, bồi dưỡng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong các trường đại học" với sự tham gia của đại diện các cơ sở giáo dục đào tạo như: Đại học Xây dựng, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Kiến trúc, Đại học Điện lực...