Online BIM Workshop - Chuỗi các chương trình đào tạo công cụ BIM đợt tháng 10, 11 và 12 

Online BIM Workshop - Chuỗi các chương trình đào tạo công cụ BIM đợt tháng 10, 11 và 12

Online BIM Workshop - Chuỗi các chương trình đào tạo công cụ BIM đợt tháng 10, 11 và 12 Blog
BTC phối hợp cùng DSCons và sự tham gia hỗ trợ từ BIMPlus triển khai chuỗi đào tạo công cụ BIM với các nội dung cho phần cơ điện, family và dynamo trong Revit.

Chương trình bao gồm 13 buổi được tổ chức từ 20h đến 22h qua Zoom meeting, chi tiết các chương trình:

Đăng ký tham gia:

Để theo dõi tất cả các sự kiện trong chuỗi OBW, vui lòng truy cập Link

  • Chia sẻ