Online BIM Workshop 04 - Revit Family 

Online BIM Workshop 04 - Revit Family

Online BIM Workshop 04 - Revit Family Blog
Tiếp nối chuỗi chương trình đào tạo về các công cụ BIM, anh Hoàng Phương Nam đến từ DSCons sẽ mang đến một số nội dung về Family trong Revit.

- Buổi 1: Tầm quan trọng của Family trong dự án ứng dụng BIM

Tải tài liệu buổi học tại đây.

- Buổi 2: Định hướng tạo lập và quản lý Family

Tải tài liệu buổi học tại đây.

  • Chia sẻ