Online BIM Workshop 03 - Revit MEP 

Online BIM Workshop 03 - Revit MEP

Online BIM Workshop 03 - Revit MEP Blog
Tiếp nối chuyên đề 1 về điện, anh Mai Hoàng Nam từ DSCons và anh Nguyễn Hữu Hoàng đến từ BIMPlus sẽ là diễn giả trong chuỗi các sự kiện trong tháng 11, xoay quanh các nội dung về Revit MEP.

Danh sách chương trình:

Online BIM Workshop 03: Revit MEP - Buổi 1: Triển khai dự án phần HVAC

Tải xuống tài liệu thực hành: tại đây.

Online BIM Workshop 03: Revit MEP - Buổi 2: Triển khai dự án thực tế phần Cấp thoát nước

Online BIM Workshop 03: Revit MEP - Hỏi đáp triển khai dự án phần Cấp thoát nước

Online BIM Workshop 03: Revit MEP - Buổi 3: Thống kê và kiểm soát khối lượng

Online BIM Workshop 03: Revit MEP - Buổi 4: Kiểm tra va chạm trên Naviswork

  • Chia sẻ