Online BIM Events: Module1: "Trải nghiệm song sinh ảo trong Xây dựng" của chuỗi sự kiện Hội thảo Xây dựng Thông minh Việt Nam 2021 

Online BIM Events: Module1: "Trải nghiệm song sinh ảo trong Xây dựng" của chuỗi sự kiện Hội thảo Xây dựng Thông minh Việt Nam 2021

Online BIM Events: Module1: "Trải nghiệm song sinh ảo trong Xây dựng" của chuỗi sự kiện Hội thảo Xây dựng Thông minh Việt Nam 2021 Blog
Viện Kinh tế Xây dựng phối hợp với Công ty Dassault Systems tổ chức chuỗi sự kiện Hội thảo Xây dựng thông minh Việt Nam 2021 trực tuyến. Module 1: "TRẢI NGHIỆM SONG SINH ẢO TRONG NGÀNH XÂY DỰNG" bắt đầu lúc 10h sáng ngày 31 tháng 8 năm 2021. Diễn giả của chương trình là chuyên gia Mr.Prashanth Mysore và Chuyên gia Mr.PRASAD PANDIT.

Phù hợp với: Các đơn vị Chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn trong lĩnh vực xây dựng.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt

 

Đăng ký tham gia: https://events.3ds.com/virtual-twin-experience-for-construction-industry?utm_medium=email&utm_source=promotional&utm_campaign=202107-apsouth-event-cct-prospectionofconstructionsectorinvietnam_OP65565&utm_content=202108-event-vietnamsmartconstructionrendezvousep1email12ndreminder-apsouth-vt_FCP_-1193671808_DM1072327

 
  • Chia sẻ