Online BIM Events: Module 3: "Thiết kế cho Chế tạo và Lắp ráp (DFMA) ngành công nghiệp xây dựng" của chuỗi sự kiện Hội thảo Xây dựng Thông minh Việt Nam 2021 

Online BIM Events: Module 3: "Thiết kế cho Chế tạo và Lắp ráp (DFMA) ngành công nghiệp xây dựng" của chuỗi sự kiện Hội thảo Xây dựng Thông minh Việt Nam 2021

Online BIM Events: Module 3: "Thiết kế cho Chế tạo và Lắp ráp (DFMA) ngành công nghiệp xây dựng" của chuỗi sự kiện Hội thảo Xây dựng Thông minh Việt Nam 2021 Blog
Viện Kinh tế Xây dựng phối hợp với Công ty Dassault Systems tổ chức chuỗi sự kiện Hội thảo Xây dựng thông minh Việt Nam 2021 trực tuyến. Module 3: "Thiết kế cho Chế tạo và Lắp ráp (DFMA) ngành công nghiệp xây dựng" bắt đầu lúc 10h sáng ngày 28 tháng 9 năm 2021. Diễn giả của chương trình là Chuyên gia Mr.KELVIN ANG và Chuyên gia Mr.Simon Ng

Phù hợp với: Các đơn vị Chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn trong lĩnh vực xây dựng.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt

 

Đăng ký tham gia: https://events.3ds.com/design-for-manufacturing-and-assembly

 
  • Chia sẻ