Online BIM events - Ss13: BIM trong dự án Metro - Paris Pháp 

Online BIM events - Ss13: BIM trong dự án Metro - Paris Pháp

Online BIM events - Ss13: BIM trong dự án Metro - Paris Pháp Blog
Tiếp nối nội dung về kinh nghiệm triển khai áp dụng BIM tại một trong những dự án tàu điện ngầm lớn nhất ở châu Âu - Dự án Metro Paris từ sự kiện Ss12. Vào hồi 15h chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2020, anh Trương Bá Tâm và Nguyễn Mạnh Hoàng, là những người đã tham gia trực tiếp thực hiện dự án sẽ có bài chia sẻ với nội dung bao gồm quy trình quản lý cấu trúc dữ liệu trong thiết kế và sử dụng BIM với vai trò nhà thầu thi công.

Video chương trình:

Phù hợp với: BIM Managers, các đối tượng tham gia quản lý, điều phối BIM trong vai trò tư vấn và nhà thầu

Ngôn ngữ: tiếng Việt

 

  • Chia sẻ