Online BIM events - Ss12: Quản lý thay đổi trong dự án hạ tầng có tính chất phức tạp​ 

Online BIM events - Ss12: Quản lý thay đổi trong dự án hạ tầng có tính chất phức tạp​

Online BIM events - Ss12: Quản lý thay đổi trong dự án hạ tầng có tính chất phức tạp​ Blog
Vào hồi 15h thứ 6 ngày 19 tháng 6 năm 2020, tiến sĩ Sylvain Riss, Kỹ sư tư vấn tại công ty BG, hoạt động tại Thụy Sĩ & Pháp, sẽ chia sẻ và phân tích việc áp dụng BIM tại một trong những dự án tàu điện ngầm lớn nhất ở châu Âu - Dự án mở rộng tuyến tàu tốc hành tại Paris.

Video chương trình:

 

Nội dung chính:

Trình bày và phân tích một trong những dự án tàu điện ngầm lớn nhất ở châu Âu và cách thực hiện BIM trong dự án.​

  • Dự án mở rộng tuyến tàu tốc hành tại Paris​
  • Thực hiện áp dụng BIM trong dự án​
  • Dự án phức tạp và quản lý sự thay đổi​
  • Chia sẻ tầm nhìn BIM: Sự hội tụ BIM​
  • Truyền đạt tầm nhìn​

Phù hợp với: Quản lý BIM, Quản lý dự án, Giám đốc BIM, Quản lý kỹ thuật số​

Ngôn ngữ: tiếng Anh (phiên dịch tiếng Việt)​

  • Chia sẻ