Online BIM events - NR32: Thoả thuận thông tin theo ISO 19650-2 

Online BIM events - NR32: Thoả thuận thông tin theo ISO 19650-2

Online BIM events - NR32: Thoả thuận thông tin theo ISO 19650-2 Blog
Chương trình số 32 trong chuỗi sự kiện BIM trực tuyến sẽ được tổ chức vào 15h thứ 6 ngày 2/7/2021 với chủ đề "Thoả thuận thông tin theo ISO 19650-2"

Nội dung:

  1. Tổng quan về các điều khoản phụ lục BIM, thỏa thuận thông tin trong các mẫu hợp đồng xây dựng
  2. Giới thiệu Thỏa thuận thông tin theo BS EN ISO 19650-2 (giai đoạn đầu tư xây dựng) do Tổ chức UK BIM Framework ấn hành
  3. Những tồn tại vướng mắc về khung hành lang pháp lý khi áp dụng mẫu Thỏa thuận thông tin trên ở Việt Nam

Phù hợp với: Người quản lý hợp đồng và chuyên viên pháp chế của Chủ đầu tư, Nhà thầu, Tư vấn

Ngôn ngữ: Bằng tiếng Anh, được dịch sang tiếng Việt

Đăng ký tham gia:

  • Chia sẻ