Online BIM events - NR31: EIR và BEP - Các yếu tố cần thiết thực hiện dự án BIM 

Online BIM events - NR31: EIR và BEP - Các yếu tố cần thiết thực hiện dự án BIM

Online BIM events - NR31: EIR và BEP - Các yếu tố cần thiết thực hiện dự án BIM Blog
Vào lúc 10h sáng ngày 28/05/2021, số 31 nằm trong chuỗi các chương trình BIM trực tuyến được tổ chức với chủ đề xoay quanh các vấn đề liên quan tới tạo lập và sử dụng EIR và BEP trong dự án BIM dưới góc nhìn của đơn vị chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu xây dựng thông qua các study thực tế, với sự tham gia của các diễn giả là Quản lý BIM đến từ The BIM Factory và Hoa Binh Group.

Video chương trình:

Nội dung: 

  1. Tạo lập EIR cho dự án
  2. Giới thiệu BEP
  3. Case study dự án
  4. Các vấn đề chính trong phối hợp BIM
  5. Câu hỏi và trả lời, thảo luận

Phù hợp với: BIM Manager; các đối tượng tham gia quản lý, điều phối BIM; Quản lý dự án,Tổng thầu , Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

 

  • Chia sẻ