Online BIM events - NR29: Giải pháp BIM hiệu quả trong xây dựng dân dụng và cầu đường với Allplan 

Online BIM events - NR29: Giải pháp BIM hiệu quả trong xây dựng dân dụng và cầu đường với Allplan

Online BIM events - NR29: Giải pháp BIM hiệu quả trong xây dựng dân dụng và cầu đường với Allplan Blog
Chương trình số 29 trong chuỗi sự kiện BIM trực tuyến sẽ được tổ chức vào 14h thứ 6 ngày 9/4/2021 với chủ đề "Giải pháp BIM hiệu quả trong xây dựng dân dụng và cầu đường với Allplan".

Nội dung chính:

  1. Tổng quan giải pháp Allplan cùng các nền tảng phần mềm tương thích
  2. Điểm mạnh, cơ hội của Allplan trong các dự án xây dựng

Phù hợp với: Các kỹ sư xây dựng

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Đăng ký tham gia:

  • Chia sẻ