Online BIM events - NR26: Một số ứng dụng BIM hạ tầng thực tế triển khai trong dự án Casino Nam Hội An 

Online BIM events - NR26: Một số ứng dụng BIM hạ tầng thực tế triển khai trong dự án Casino Nam Hội An

Online BIM events - NR26: Một số ứng dụng BIM hạ tầng thực tế triển khai trong dự án Casino Nam Hội An Blog
Chương trình số 26 trong chuỗi sự kiện BIM trực tuyến sẽ được tổ chức vào 10h thứ 6 ngày 04/12/2020 với chủ đề "Một số ứng dụng BIM hạ tầng thực tế triển khai trong dự án Casino Nam Hội An".

Nội dung chương trình:

  1. Thông tin dự án
  2. Sơ đồ quy trình ứng dụng BIM trong dự án
  3. Một số ứng dụng BIM cho phần hạ tầng trực tiếp trong dự án Casino Nam Hội An
  4. Một số câu hỏi thường gặp trong việc ứng dụng BIM

Phù hợp với: Tất cả các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu, chủ đầu tư trong ngành xây dựng (đặc biệt là xây dựng hạ tầng)

Nội dung chương trình:

 

  • Chia sẻ