Online BIM events - NR25: Thiết kế tham số và BIM 

Online BIM events - NR25: Thiết kế tham số và BIM

Online BIM events - NR25: Thiết kế tham số và BIM Blog
Chương trình số 25 trong chuỗi sự kiện BIM trực tuyến sẽ được tổ chức vào 10h thứ 6 ngày 13/11/2020 với chủ đề "Thiết kế tham số và BIM".

Nội dung:

  1. Xu hướng Thiết kế Parametric 
  2. Công trình thế giới với Thiết kế Parametric
  3. Ưu điểm ứng dụng Thiết kế Parametric trong Kiến trúc
  4. Sự liên quan giữa Thiết kế Parametric và BIM
  5. Công cụ Thiết kế Parametric và Phân tích mô phỏng

Video chương trình:

 

  • Chia sẻ