Online BIM events - NR23: Công trình xanh hiệu năng cao và BIM 

Online BIM events - NR23: Công trình xanh hiệu năng cao và BIM

Online BIM events - NR23: Công trình xanh hiệu năng cao và BIM Blog
Sự kiện thứ 23 trong chuỗi sự kiện BIM trực tuyến sẽ được tổ chức vào lúc 14h chiều thứ 6, ngày 30/10/2020 với chủ đề công trình xanh hiệu năng cao và BIM.

Các nội dung chính bao gồm:

  1. Phát triển công trình xanh tại Việt Nam – Cơ hội và thách thức
  2. Các giải pháp thiết kế - thi công – vận hành hướng tới công trình xanh hiệu năng cao
  3. BIM & BEM

Video record:

 

  • Chia sẻ