BIM Training - Chương trình đào tạo BIM MANAGER MINI-COURSE 

BIM Training - Chương trình đào tạo BIM MANAGER MINI-COURSE

BIM Training - Chương trình đào tạo BIM MANAGER MINI-COURSE Blog
Vào lúc 9h sáng các ngày 09/09/2021, 23/09/2021 và ngày 07/10/2021, chương trình đào tạo BIM MANAGER MINI-COURSE trực tuyến. Diễn giả của chương trình là chuyên gia ThS.KS. Sandor bali và ThS.KS.Nguyễn Hoàng Minh đến từ GraphiSoft.

Nội dung chi tiết chương trình đào tạo: 

1.BIM Office
Management
- Giới thiệu chung, các hoạt động dự án BIM, quản lý dự án BIM
- Các hoạt động trong triển khai dự án BIM
- Các tiêu chuẩn BIM trên thế giới (ISO 19650)
- Nhân sự và phân công công việc trong dự án BIM
- Cách thức triển khai và hoàn thành dự án
- Vòng đời dự án BIM
- Các yếu tố pháp lý liên quan
- Phối hợp giữa các bộ môn trong dự án & Làm việc nhóm
- Ứng dụng các phần mềm trong triển khai dự án BIM
2. Template
Creation
- Mục tiêu chính và các bước chuẩn bị
- Thiết lập dự án
- Thiết lập các thông tin cơ bản
- Quản lý thông tin, dữ liệu
- Quản lý cấu trúc của dự án
- Tạo lập quy ước
- Quy định các giao thức cơ bản triển khai, thực hiện
- Quản lý template
3.BIM Project
Coordination
- Các bước khởi động dự án
- EIR/BEP
- Lập kế hoạch cho dự án
- Sản phẩm bàn giao (Deliverables)
- Quản lý dữ liệu
- Các bước tối ưu cho dự án
- Tạo lập mô hình – Thử thách & Thực tế
- BIM Manual
- Phối hợp với phần mềm khác
- Kiểm toán cho dự án
- Phối hợp/điều phối nhiều bộ môn

Phù hợp với: Các kỹ sư, kiến trúc sư, quản lý cấp cao quan tâm đến việc quản lý triển khai BIM trong lĩnh vực xây dựng.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt

Đăng ký tham gia: 

  • Chia sẻ