Đường Tạo Lực Mỹ Phước – Bàu Bằng 

BIM đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2017 - 2020

Đường Tạo Lực Mỹ Phước – Bàu Bằng

1. Giới thiệu dự án

Tên dự án: Đường Tạo Lực Mỹ Phước – Bàu Bằng

Địa chỉ: Thị xã Bến Cát, Huyện Bàu Bằng - Tỉnh Bình Dương

Phạm vi dự án cụ thể như sau:

 • Điểm đầu tuyến: Đường 7B - Tx Bến Cát - Tỉnh Bình Dương
 • Điểm cuối tuyến: Giao lô Quốc lộ 13 – Đường NC Khu công nghiệp Bàu Bàng – Huyện Bàu Bàng – Tỉnh Bình Dương.
 • Tổng chiều dài tuyến khoảng 10,92km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, vận tốc thiết kế 80km/giờ, mặt cắt ngang đường là 62m. Tổng mức đầu tư: 1242 tỷ vnđ.

Các hạng mục đầu tư

 • Phần đường:
 • Đường xe cơ giới, mỗi chiều bố trí 3 làn xe (3x3,75) ~ 12m, tổng cộng: 24m
 • Đường khu vực, mỗi bên bố trí 2 làn xe (2x3,5) ~ 7,5 m, tổng cộng: 15m
 • Dải phân cách giữa đường xe cơ giới và đưuòng khu vực 2x4,24, tổng cộng: 8,5m
 • Tổng bề rộng nền đường: 62m

 • Thoát nước mưa: Các cống ngang đường bằng BTCT. Thoát nước dọc bằng cống tròn BTCT đặt ngầm dưới vỉa hè
 • Phần cây xanh: Phần cây xanh được bố trí trên vỉa hè dải phân cách giữa.
 • Chiếu sáng: Phần chiếu sáng được bố trí trên dải phân cách với khoảng cách trung bình 35m/trụ.

2. Các nội dung ứng dụng BIM

Sau khi thống nhất với đơn vị chủ đầu tư, và đúc kết từ các dự án trước đó, tôi đề xuất các nhiệm vụ triển trai áp dung BIM phù hợp với dự án này.

Việc xác định rõ tính khả thi việc áp dụng BIM trong dự án và xác định các mục tiêu áp dụng BIM tổng thể cũng như chi tiết rất quan trọng để có thể thực hiện thành công. Các mục tiêu này có thể được đưa ra dựa trên các lợi ích tiềm năng của việc áp dụng BIM vào dự án như tăng tiến độ, đạt năng suất cao hơn, tăng chất lượng, giảm chi phí khi thực hiện thay đổi hoặc có được dữ liệu phục vụ cho quá trình vận hành. Các mục tiêu cũng có thể liên quan đến việc nâng cao năng lực của các thành viên trong dự án, ví dụ, chủ đầu tư có thể sử dụng dự án làm dự án thí điểm để minh họa việc trao đổi thông tin giữa thiết kế, thi công và vận hành.