Alpha Town và Alpha Hill 

BIM đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2017 - 2020

Alpha Town và Alpha Hill

1. Giới thiệu dự án

Tên dự án: Alpha Town

Địa chỉ: 289 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM

Dự án Tổ hợp thương mại – Dịch vụ – Văn phòng Alpha Town là dự án văn phòng hạng A được phát triển bởi Alpha Kinh Việt Nam. Dự án bao gồm 1 tháp 35 tầng nổi 9cao 160m) và 5 tầng hầm với kiến trúc lấy cảm hứng từ chiếc áo dài Việt Nam. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ cung cấp gần 69.672 m2 văn phòng và 2.347 m2 sàn trung tâm thương mại.

Tên dự án: Alpha Hill

Địa chỉ: 87 đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

Dự án Alpha Hill là dự án tổ hợp thương mại và căn hộ hạng sang rộng 8.320m2 với 4 tầng hầm và 49 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng chiếm 124,784m2 gồm 91,530m2 là diện tích khu căn hộ và 33,254 là khu thương mại.

2. Các nội dung ứng dụng BIM

2.1. Mục tiêu áp dụng BIM

Mục tiêu của phân phối BIM cho các dự án được xác định theo yêu cầu:

  • Cải thiện và tối đa hóa hiệu suất dự án (kỹ thuật, hợp tác & sản phẩm cuối cùng)
  • Tăng chất lượng sản xuất , phối hợp thiết kế và trực quan hóa
  • Giảm thời gian thiết kế
  • Tạo cầu nối giữa ý định thiết kế và thực hiện dự án
  • Giảm độ trễ của phương pháp thủ công
  • Tăng độ chính xác của quy hoạch và dự toán xây dựng
  • Đạt được BIM có thể xây dựng

2.2. Lựa chọn các ứng dụng BIM

Bảng 1. Lựa chọn các ứng dụng BIM trong Dự án Alpha Town và Alpha Hill

Giai đoạn

Mục tiêu

Yêu cầu tối thiểu của tờ

 Sản xuất từ mô hình

Định dạng tệp

Phát triển thiết kế

 

 

Thiết kế

ý tưởng

- Điều tra,

- Trực quan,

- Tùy chọn thiết kế,

- Mô phỏng năng lượng sơ bộ,

- Thiết kế không gian cảnh quan,

- Quản lý phạm vi,

- Tính toán chi phí đầu tư

 Na

 

 

SketchUp/

Rhino/

Revit

 Na

 Na

 

 Na

 

 

 

Thiết kế

cơ bản

- Định nghĩa về các thành phần xây dựng,

- So sánh các thành phần xây dựng và cấu trúc lựa chọn thay thế,

- Thông số thương mại (GFA) quản lý - Thông tin về số lượng,

- Đo kích thước sơ bộ của cấu trúc,

- Hình ảnh trực quan

- Xuất bản vẽ

 Kiến trúc:

 Kế hoạch: A-100s, a-200s,

 A-600S A-1100

 Độ cao & Phần: a-300S, A-400s

 phụ lục: A-915-924, A-960-A-969

 

 

 

 

Revit

 Cấu trúc:

 Kế hoạch: S-200s

 Độ cao & phần: S-300S

 Phụ lục: S-400s

 Na

 Na

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế

kỹ thuật

- Kích thước cấu trúc với độ chính xác cần thiết cho đấu thầu,

- Định nghĩa các hệ thống MEP,

- Thông số thương mại

 (GFA & NFA)

- Tổng khối lượng

- Phân tích MEP,

- Mô phỏng năng lượng,

- Hình ảnh trực quan.

- Thiết kế dịch vụ kết hợp sản xuất

 Kiến trúc:

 Kế hoạch: A-100s, a-200s,

 A-600S A-1100

 Độ cao & phần: A-300S, A-400s

 Phụ lục: A-915-924, A-960-A-969

 

 

 

 

 

 

 

Revit

Cấu trúc:

 Kế hoạch: S-200s

 Độ cao & phần: S-300S

 Ph ụ lục: S-400s

 Mep:

 Kế hoạch, độ cao và phần:

  M-210-7xx P-210-7xx

 G-210-7xx FP-210-7xx

 E-210-7xx

 Nội thất:

 Kế hoạch, độ cao và phần:

 I-101-A-699

 

 

Bản vẽ

nhà thầu

- Thông tin thiết kế chi tiết cho xây dựng,

- Thông số thương mại (GFA & NFA)

- Tổng khối lượng,

- Phát hành kế hoạch sản xuất Bản vẽ

 Kiến trúc:

 Kế hoạch: A-100s, a-200s,

 A-600S A-1100

 Độ cao & phần: A-300S, A-400s

 Phụ lục: A-915-924, A-960-A-969

 

 

 

 

 

 

 

Revit

 Cấu trúc:

 Kế hoạch: S-200s

 Độ cao & phần: S-300S

 Phụ lục: S-400s

 

 

 

Bản vẽ

thi công

Mep:

Kế hoạch, độ cao và phần:

M-210-7xx, P-210-7xx, G-210-7xx FP-210-7xx, E-210-7xx

Nội thất:

Kế hoạch, độ cao và phần: I-101-A-699

Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

Bản vẽ chi tiết thi công

- Thiết kế vẽ và phối hợp đơn vị sản xuất, lựa chọn vật liệu cho công trình xây dựng

Kiến trúc:

Kế hoạch: A-100s, a-200s, A-600S A-1100

Độ cao & phần: A-300S, A-400s lịch trình: A-915-924, A-960-A-969

 

 

 

 

 

 

 

Revit/khác

Cấu trúc:

Kế hoạch: S-200s

Độ cao & phần: S-300S Phụ lục: S-400s

Mep:

Kế hoạch, độ cao và phần:

 M-210-7xx, P-210-7xx,

G210-7xx, FP210-7xx , E210-7xx

Nội thất:

Kế hoạch, độ cao và phần:

I-101-A-699

Trình tự 4d

 

Trình tự 4D dựa trên lich trình

 

Revit

NavisWorks

 

 

 

 

 

 

 

Tiền-xây dựng

- Thông tin được bàn giao cho FM (bảo trì & sửa chữa; không gian & quản lý sức chứa)

Kiến trúc:

Kế hoạch: A-100s, a-200s, A-600S A-1100

Độ cao & phần: A-300S, A-400s lịch trình: A-915-924, A-960-A-969

 

 

 

 

 

 

 

Revit/khác

Cấu trúc:

Kế hoạch: S-200s

Độ cao & phần: S-300S Phụ lục: S-400s

Mep:

Kế hoạch, độ cao và phần:

 M-210-7xx; P-210-7xx, G-210-7xx FP-210-7xx, E2107xx

Nội thất:

Kế hoạch, độ cao và phần:

I-101-A-699

Bán hàng & tiếp thị

 

AR & VR

 

 

Quản lý cơ sở

 

BA tích hợp