Khu phức hợp CSJ 

BIM đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2017 - 2020

Khu phức hợp CSJ

1. Giới thiệu dự án

Chủ đầu tư: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp), Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu;

Công trình: Khu phức hợp CSJ;

Vị trí công trình: Số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu;

Mô tả sơ lược về dự án: Là khu căn hộ du lịch, số tầng: 33 tầng, tổng diện tích sàn 47.804m2

2. Các nội dung ứng dụng BIM

2.1. Mục tiêu áp dụng BIM

Nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng BIM phù hợp với nhu cầu của DIC Corp. Các mục tiêu chiến lược theo thứ tự ưu tiên đã được lựa chọn dưới đây yêu cầu các bên có liên quan tuyệt đối tuân thủ:

- Cung cấp cái nhìn trực quan, hỗ trợ trong quá trình lựa chọn phương án đầu tư, phương án thiết kế; Đưa ra quyết định nhanh chóng nhờ vào tính trực quan của mô hình BIM;

- Nâng cao khả năng phối hợp giữa các bên có liên quan để đảm bảo chất lượng thiết kế;

- Giảm các yêu cầu sửa đổi do sự không phù hợp của thiết kế khoảng 40%, giảm các chi phí khắc phục sửa chữa;

- Kiểm soát khối lượng qua mô hình BIM, Chi phí xây dựng tiết kiệm khoảng 10%;

- Giảm thời gian thi công khoảng 10% so với tiến độ được duyệt;

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của DIC Group trên thị trường và tham gia vào các dự án bắt buộc có yêu cầu năng lực BIM sau này.

2.2. Lựa chọn ứng dụng BIM

Danh mục ứng dụng BIM đã nêu trong biểu mẫu số 4 của EIR ở mức “cao” là bắt buộc thực hiện, ở mức “trung bình” và “thấp” sẽ được thực hiện nếu có sự thống nhất của DIC Corp và các bên liên quan khi có đủ điều kiện thực hiện