Tòa nhà Quốc hội Lào 

BIM đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2017 - 2020

Tòa nhà Quốc hội Lào

1. Giới thiệu dự án

Tòa nhà Quốc hội mới của Lào là quà tặng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Lào.

Được xây dựng trên Quảng trường That Luang, trung tâm thủ đô Vientiane, Nhà Quốc hội mới của Lào là công trình có ý nghĩa chính trị - đối ngoại, biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ, hai Quốc hội và nhân dân hai nước Việt - Lào.

- Quy mô/ Size: 1 Tầng hầm + 5 Tầng nổi

o Tổng diện tích: 6,853 m2

o Bao gồm các bộ môn Kiến trúc – Kết cấu và Cơ Điện.

o Triển khai BIM trên cơ sở Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật của Tư vấn Thiết kế Lào.

- Tiến độ: khởi công tháng 10/2017 - hoàn thành tháng 12/2020.

- Dự án áp dụng BIM từ giai đoạn Thiết kế đến Thi công và Hoàn Công

- Tư vấn quản lý dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành – Bộ XD

- Tư vấn thiết kế: VNCC-CDC

- Tư vấn giám sát: IBST

- Tổng thầu: Binh Đoàn 11 – Bộ Quốc Phòng

2. Các nội dung ứng dụng BIM

- Kiểm tra thiết kế - phối hợp (Design Review).

- Kiểm tra thiết kế nội bộ.

- Phối hợp đa hệ kỹ thuật 3D.

- Lập bản vẽ Shop drawing

- Mô phỏng trình tự thi công.

- Quản lý công trường.

- Quét laser scan 3D.

- Công nghệ thực tế ảo VR.

- Xuất khối lượng.

- Định vị tọa độ thi công từ mô hình BIM.

- Quản lý vận hành FM.