CRESCENT MALL giai đoạn 2 

BIM đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2017 - 2020

CRESCENT MALL giai đoạn 2

1. Giới thiệu dự án

Tọa lạc Khu dân cư Phú Mỹ Hưng nổi tiếng của quận 7, chuyên phục vụ các chuyên gia nước ngoài và cư dân có thu nhập cao. Đây là trung tâm thương mại đạt chuẩn quốc tế đầu tiên của Việt Nam

Tên dự án: Crescent Mall giai đoạn 2

Địa điểm: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Chức năng: văn phòng (25), thương mại (7), tầng hầm (2).

Tổng diện tích sàn: 82000 m2

Loại dự án: Thiết kế - Đấu thầu - Xây dựng.

2. Các nội dung ứng dụng BIM

Mục tiêu áp dụng BIM:

  • Nâng cao chất lượng bản vẽ thiết kế.
  • Giảm yêu cầu thông tin, các chi phí phát sinh trong thời gian xây dựng.
  • Kiểm soát các vấn đề phát sinh do thiết kế trong thời gian xây dựng, giảm chi phí tích lũy phát sinh và đẩy nhanh tiến độ
  • Cải thiện khả năng quản lý thiết kế.