Hồ chứa nước Cánh Tạng 

BIM đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2017 - 2020

Hồ chứa nước Cánh Tạng

1. Giới thiệu dự án

Tên dự án: Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Địa điểm xây dựng: Huyện Lạc Sơn và huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

 

Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án:

 • Cấp nước tưới cho 6.460ha đất canh tác nông nghiệp của 17 xã thuộc 02 huyện Lạc Sơn và Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
 • Tạo nguồn: Cấp nước bổ sung cho các công trình ở hạ lưu trong mùa kiệt (tưới 2.500 ha huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa ) với lưu lượng 2,0 m3/s; cấp nước 200ha khu công nghiệp Lạc Thịnh huyện Yên Thuỷ; cấp nước sinh hoạt 3.500 dân thị trấn Vụ Bản huyện Lạc Sơn.
 • Xả nước đảm bảo dòng chảy môi trường hạ du về mùa khô; kết hợp giảm lũ hạ du; tạo điều kiện phát triển nuôi trồng thủy sản; góp phần phát triển du lịch và cải tạo môi trường sinh thái khu vực và vùng hạ du.

Số bước thiết kế 

 • Công trình đầu mối (đập chính, đập phụ, cống lấy nước, tràn xả lũ): Thiết kế 3 bước.
 • Đường ống dẫn nước chính, đường quản lý, nhà quản lý: Thiết kế 2 bước.

Nội dung, quy mô đầu tư

 • Công trình đầu mối xây dựng trên sông Sào là một nhánh thuộc thượng nguồn sông Bưởi. Vị trí công trình thuộc địa phận xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
 • Cống lấy nước được xây dựng trong thân đập bên bờ trái. Sau cống lấy nước bố trí:
  • Ống xả cung cấp nước cho môi trường và xả bổ sung cho vùng tưới bằng bơm ven dòng chính vùng hạ du sông Bưởi trong 3 tháng mùa kiệt với lưu lượng Q = 2m3/s.
  • Đường ống chính để tạo nguồn cấp nước cho: 3500 dân Thị trấn Vụ Bản; cho 200ha khu công nghiệp Lạc Thịnh và 6.460ha đất canh tác của hai huyện Lạc Sơn và Yên Thủy.

Nguồn vốn đầu tư

 • Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý để đầu tư xây dựng cụm công trình đầu mối đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước và chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư kèm theo là 1.950 tỷ đồng.
 • Nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác do địa phương huy động để đầu tư hệ thống đường ống dẫn nước là 1.165 tỷ đồng.

2. Các nội dung ứng dụng BIM

2.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của hồ sơ yêu cầu thông tin nhằm đảm bảo ứng dụng BIM trong công tác thiết kế, thi công và quản lý vận hành, bảo trì công trình đạt được các tiêu chí:

- Nâng cao chất lượng của hồ sơ thiết kế trước khi tiến hành thi công và nâng cao chất lượng dự án nói chung. Ứng dụng công nghệ mới trong quản lý công trình xây dựng.

- Đưa ra quyết định nhanh chóng nhờ vào tính trực quan của mô hình BIM.

- Nâng cao khả năng phối hợp giữa các bên có liên quan để đảm bảo xư lý kịp thời nhanh chóng các tình huống.

Kiểm soát tốt khối lượng, giảm chi phí phát sinh do rủi ro.

Hồ sơ yêu cầu thông tin được lập ra theo các nội dung chính về sản phẩm, kỹ thuật và quản lý cho các giai đoạn được lập thành các bảng.

2.2. Các ứng dụng BIM

Giai đoạn thiết kế

- Xây dựng thư viện, biểu mẫu và quy trình nội bộ cho toàn dự án.

- Xây dựng mô hình hiện trạng.

- Mô hình hóa giai đoạn thiết kế bản vẽ kỹ thuật.

- Mô hình hóa giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công.

- Kiểm tra xung đột. Tối ưu thiết kế.

- Lập mô phỏng biện pháp thi công tổng thể.

- Phối cảnh dự án.

Giai đoạn thi công:

- Lập hồ sơ bản vẽ, tổng hợp khối lượng thành phần.

- Mô phỏng trình tự thi công

- Bố trí mặt bằng công trình

- Cập nhật thông tin hiện trường

- Xây dựng mô hình hoàn công