ViBIM

15 Duy Tan
Hà Nội

Liên hệ
www.vibim.com.vn

ViBIM chính thức thành lập từ năm 2014 với sứ mệnh là nhà cung cấp dịch vụ về mô hình thông tin công trình (BIM - 
Building Information Modeling), tại Hà Nội. Chúng tối cung cấp các dịch vụ tư vấn triển khai các dự án về thiết kế và 
kỹ thuật xây dựng.ViBIM hiện đang tham gia tư vấn cho lộ trình BIM quốc gia giai đoạn 2015 - 2020, thực hiện nhiều 
nghiên cứu quan trọng về BIM và có những dự án tại nhiều thị trường khác nhau như Việt Nam, Mỹ, Anh. Chúng tôi 
đã triển khai phát triển các dịch vụ về BIM từ những dự án thiết kế kiến trúc từ năm 2008. Với tinh thần cầu tiến, không 
ngại thử sức ở các lĩnh vực khác nhau dã giúp chúng tôi dần khẳng định trong ngành công nghiệp kỹ thuật thông tin 
công trình tại Việt Nam và tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ BIM trên thế giới. Ngay từ thời điểm bắt đầu, chúng 
tôi luôn đặt việc phát triển trình độ ứng dụng công nghệ và khai thác sự phát triển đó đảm bảo tối đa hóa lợi ích khách 
hàng là chìa khóa cho sự thành công.

Hiện tại, tại Việt Nam, chúng tôi triển khai các dịch vụ:
•  Phối hợp đa hệ (3D coordinate) phục vụ trước thi công
•  Tư vấn chuẩn bị triển khai và triển khai BIM đối với các chủ đầu tư, quản lý dự án và nhà thầu xây dựng
•  Quét Laser 3D
Với lĩnh vực outsource, thực hiện gia công kỹ thuật xây dựng cho thị trường nước ngoài, chúng tôi cung cấp các dịch 
vụ:
•  Scan to BIM, Revit As-built Model (lập mô hình 3D từ mô hình điểm đám mây)
•  Detailing Design (chi tiết thiết kế)
•  Trade Modeling and Detailing (chi tiết và mô hình hóa toàn hệ thống)

 • Lĩnh vực
  Tư vấn
  Thành lập
  2014
  Quyền sở hữu
  Một thành viên
  Quy mô
  10 - 50