TA Ngoc-Binh

Không xác định

Tiến sỹ, chuyên ngành Cầu Đường

Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế đầu tư xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng

Tổ phó Tổ Chuyên gia cho Ban Chỉ đạo BIM

Chứng chỉ BIM Management - BCA Singapore 2015

Bài viết