NGUYỄN PHẠM TUẤN

BIM Coordinate, Revit Families Editor...

Quản lý BIM, giảng viên đào tạo Revit Architecture, Revit Structure, Naviswork, Synchro, MS Project...

Bài viết